Zoals ieder jaar in het gehele land de gevallenen worden herdacht, zal dit ook weer in Benschop plaatsvinden op zaterdag 4 mei 2019; aanvang 19:45 uur bij het monument aan het Benedeneind ZZ 361.

Het is van groot belang om stil te staan bij alle slachtoffers die hun leven hebben gegeven tot op de dag van vandaag nog steeds doen om te strijden voor een heel belangrijk goed in deze wereld namelijk VRIJHEID.

Ter nagedachtenis aan de gevallenen nodigen wij u uit, mede namens de Gemeente, bij deze herdenking aanwezig te zijn. Na de herdenking bent u welkom bij Abrona de Haan voor een kop koffie. Een woord van dank voor deĀ  organisator Ron van Overhagen!