Beste Benschoppers, 

Het is ons gelukt! We hebben als bestuur met de nodige support van vrijwilligers, sponsoren en u voor Koningsdag 2021 toch het nodige aan activiteiten, zij het beperkt, voor iedereen georganiseerd. 

Verheugd zijn we ook ons programmaboekje voor Koningsdag 2021 aan iedereen te kunnen presenteren. Een programmaboekje dat voor dit jaar met de nodige extra zorg is samengesteld, want de beperkende Covid-19  maatregelen zoals door overheid en gemeente uitgevaardigd, vraagt ook aan ons vrijwilligers ‘creatief’ om te gaan met de mogelijkheden. Wij hebben het gevoel dat wij daar wonderwel in zijn geslaagd.

Het is daarom ook, dat wij dit jaar wat meer een beroep op u doen als bewoner van onze dorpsgemeenschap, om Koningsdag 2021 tot een succes te maken.  Wij hebben er het volste vertrouwen in, dat dit met alles wat wij toch nog in ons programmaboekje hebben kunnen opnemen, helemaal moet gaan lukken.

Wij wensen iedereen veel plezier en vooral veel gezondheid voor u en uw familieleden.

Het bestuur van Stichting Oranje Benschop


Onze stichting houdt zich bezig met het organiseren van festiviteiten en andere herdenkingen ter gelegenheid van -of samenhangend met verjaardagen en hoogtijdagen van leden van het Koninklijk Huis van Nederland.

Jaarlijks organiseert Stichting Oranje Benschop, kortweg S.O.B. genoemd, de festiviteiten op Koningsdag in Benschop en 1x per 5 jaar een festiviteit op bevrijdingsdag.

De eerstkomende Koningsdag is op dinsdag 27 april 2021.