27 april 11:30 uur

Naast Dorpshuis XXL

De brandweer geeft naast Dorpshuis XXL een demonstratie hoe ze een voertuig openknippen na een ongeval om een persoon te bevrijden.

De brandweerlieden zijn echte helden die dag en nacht werken om onze gemeente veilig te houden. Ze zijn getraind om in noodsituaties snel te handelen en levens te redden. Tijdens deze demonstratie zal je getuige zijn van hun vaardigheden en expertise.

Het is belangrijk om te weten wat je moet doen als je ooit getuige bent van een ongeluk of als je zelf betrokken bent bij een botsing. Door deze demonstratie leer je meer over de stappen die de brandweer neemt om iemand te bevrijden uit een benarde positie.