27apr2019

Ook dit jaar zal Muziekvereniging Onderling Genoegen weer aan-wezig zijn om de dag muzikaal te beginnen.

Van 09:40 tot 10:00

bij Dorpsplein

Ook dit jaar zal Muziekvereniging Onderling Genoegen
weer aan-wezig zijn om de dag muzikaal te beginnen.


Voorafgaand aan de aubade, zullen zij de muzikale
rondgang door het dorp begeleiden. Iedereen is welkom
om hierbij aan te sluiten, op weg naar het dorpsplein!


De rondgang start om 9.40u bij de muziekvereniging.